Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 26kWORD 41k
19. toukokuuta 2009
E-3639/09
KIRJALLINEN KYSYMYS E-3639/09
esittäjä(t): Luisa Morgantini (GUE/NGL) , Angelika Beer (Verts/ALE) , Jan Marinus Wiersma (PSE) , Monica Frassoni (Verts/ALE) , Marco Cappato (ALDE) , Thijs Berman (PSE) ja Maria Martens (PPE-DE)
komissiolle

 Aihe: Euroopan unionin talousarvion 2009 täytäntöönpano EY:n kriisinhallinnan osalta
 Kirjallinen vastaus 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2009 sisältää seuraavat selvitysosat:

1. Alamomentin 19 01 04 03 ”Vakautusväline – Hallintomenot” selvitysosassa todetaan seuraavaa: ”Määräraha on tarkoitettu kattamaan – – menot päätoimipaikassa työskentelevästä tilapäisestä tukihenkilöstöstä (sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö) kun kyseisen henkilöstön on tarkoitus tarjota kriisinhallintatehtävissä, seuranta, arviointi ja raportointi mukaan luettuna, tarvittavaa teknistä ja hallinnollista apua”.
2. Alamomentin 19 06 01 01 ”Kriisivalmius (vakautusväline)” selvitysosassa todetaan seuraavaa: ”Osa kriisinhallintatoimiin tarkoitetusta määrärahasta hallinnoidaan rahoitusvälineestä, joka on tarkoitettu valtioista riippumattomien järjestöjen johtamaan ruohonjuuritason toimintaan väkivaltaisuuksien laajenemisen välttämiseksi”.

Ensimmäinen edellä mainituista selvitysosista perustuu siihen, että komissiolla ei ole nykyisin riittävästi henkilövoimavaroja vakautusvälineen kriisivalmiuden täytäntöön panemiseksi. Tämä vaikeuttaa muun muassa kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen kriisinhallintaa koskevien ehdotusten riittävää seurantaa.

Millaisilla toimilla komissio aikoo lisätä kriisinhallinnan täytäntöönpanossa tarvittavia henkilövoimavaroja, jotta riittävä tekninen ja hallinnollinen apu voidaan varmistaa?

Toinen edellä mainituista selvitysosista perustuu ajatukseen – johon komissio yhtyi talousarviomenettelyn aikana parlamentin kanssa käymässään kirjeenvaihdossa – että yleensä kentällä työskentelevät kansalaisjärjestökumppanit tuntevat parhaiten konfliktien syyt ja heillä on myös mahdollisuus auttaa yhteisöjä konfliktien lieventämisessä.

Kuinka pitkälle komissio on edennyt tässä selvitysosassa pyydetyn rahoitusvälineen täytäntöönpanossa?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 189, 13/07/2010
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö