Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 27kWORD 40k
19 mei 2009
E-3639/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3639/09
van Luisa Morgantini (GUE/NGL) , Angelika Beer (Verts/ALE) , Jan Marinus Wiersma (PSE) , Monica Frassoni (Verts/ALE) , Marco Cappato (ALDE) , Thijs Berman (PSE) en Maria Martens (PPE-DE)
aan de Commissie

 Betreft: Uitvoering van de EU-begroting voor 2009 inzake EG-crisisrespons
 Schriftelijk antwoord 

In de algemene begroting van de Europese Unie voor 2009 staan de volgende toelichtingen:

1. bij post 19 01 04 03 „Stabiliteitsinstrument — Uitgaven voor administratief beheer” luidt de toelichting: „Dit krediet dient ter dekking van [...] uitgaven voor tijdelijk ondersteunend personeel (arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen, personeel van uitzendbureaus) in de zetel, om te zorgen voor toereikende technische en administratieve bijstand voor crisisrespons, met inbegrip van monitoring, analyse en verslaglegging.”
2. bij post 19 06 01 01 inzake paraatheid voor rampen en crisissituaties via het stabiliteitsinstrument luidt de toelichting: „Een deel van het krediet bestemd voor maatregelen voor de reactie op crises wordt beheerd door middel van een investeringsfaciliteit voor activiteiten die door ngo's worden geleid om escalaties van geweld aan de basis te proberen voorkomen”.

De eerste toelichting hierboven was gebaseerd op de overweging dat de huidige personele middelen van de Commissie onvoldoende zijn voor de uitvoering van de crisisrespons op basis van het stabiliteitsinstrument. Daardoor is, onder andere, een toereikende follow-up van de voorstellen van organisaties uit het maatschappelijk middenveld voor deelname aan de crisisrespons van de EG niet mogelijk.

Welke maatregelen neemt de Commissie om meer personeel in te schakelen voor de uitvoering van de crisisrespons om toereikende technische en administratieve bijstand te verzekeren?

De tweede toelichting hierboven was gebaseerd op de overweging — die in haar correspondentie met het Parlement tijdens de begrotingsprocedure door de Commissie werd gedeeld — dat „ngo-partners ter plaatse de oorzaken van conflicten vaak het beste kennen en toegang hebben tot de gemeenschappen om conflicten tot bedaren te brengen”.

Hoe ver is de Commissie gevorderd met de uitvoering van de in deze toelichting op de begroting verdaagde investeringsfaciliteit?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 189 van 13/07/2010
Juridische mededeling - Privacybeleid