Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 23kWORD 40k
24. heinäkuuta 2009
E-3765/09
KIRJALLINEN KYSYMYS E-3765/09
esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) ja Sirpa Pietikäinen (PPE)
komissiolle

 Aihe: Susien salametsästys Suomessa
 Kirjallinen vastaus 

Vuonna 2008 huhtikuussa Suomen riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tiedotti, että Suomen susikanta oli taantunut vuoden aikana 250–270 yksilöstä noin 200 yksilöön. Kannan romahdus johtuu erittäin todennäköisesti salametsästyksen lisääntymisestä. Viranomaisilla on tästä vahvoja todisteita, jotka kerättiin muun muassa huhtikuussa 2008 Lapissa tehdyssä valvontaiskussa. Tällä hetkellä susia on noin 220–240 yksilöä, kun elinvoimainen kanta olisi vähintään 250 yksilöä.

Vuonna 2008 kirjalliseen kysymykseen (E-3942/08) antamassaan vastauksessa komissio aikoi ottaa yhteyttä Suomen viranomaisiin ja pyytää selvitystä Suomen susikannan jyrkästä laskusta sekä viranomaisten tulevista toimenpiteistä.

Salametsästysrikokset jäävät Suomessa usein kokonaan tutkimatta. Kiinnijääneiden rangaistukset ovat olleet lieviä tai vapauttavia. Yleisimmin rangaistuksena on metsästysaseen menettäminen valtiolle sekä määräaikainen metsästyskielto. Annettujen rangaistusten perusteella metsästysrikollisuutta pidetään vähäisenä rikoksena huolimatta siitä, että salametsästyksen seurauksena rauhoitetun lajin kanta taantuu.

Vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen vuonna 2008 komissio totesi, että jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että lainsäädäntöä noudatetaan, vaikka laitonta villieläinten metsästystä onkin erittäin vaikea valvoa harvaan asutuilla ja eristyneillä maaseutualueilla. Komissio totesi myös, että EU:n harjoittaman suurten petoeläinten suojelupolitiikan menestys riippuu olennaisesti paikallisten asukkaiden asenteista.

Aikooko komissio puuttua suden suojelukysymykseen ja salametsästykseen uudestaan nyt, kun Suomen hallituksen toimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja susikanta on kääntynyt laskuun?

 EYVL C 10 E, 14/01/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö