Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 41k
24 juli 2009
E-3765/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3765/09
van Satu Hassi (Verts/ALE) en Sirpa Pietikäinen (PPE)
aan de Commissie

 Betreft: Geheime vossenjacht in Finland
 Schriftelijk antwoord 

In april 2008 maakte het Finse Onderzoeksinstituut voor wild en visserij bekend dat het Finse vossenbestand in een jaar tijd was gekrompen van 250–270 exemplaren tot ongeveer 200 exemplaren. De inkrimping van het bestand is meer dan waarschijnlijk het gevolg van de toename van de geheime jacht. De autoriteiten hebben hiervoor duidelijke bewijzen, die onder andere zijn verzameld tijdens een in april 2008 in Lapland gehouden controleactie. Momenteel bedraagt het aantal vossen ongeveer 220–240, terwijl een levensvatbaar bestand minimum 250 exemplaren telt.

In het antwoord dat zij in 2008 gaf op een schriftelijke vraag (E-3942/08), deelde de Commissie mee contact met de Finse autoriteiten te zullen opnemen en opheldering over de scherpe inkrimping van het Finse vossenbestand, alsmede de door de autoriteiten geplande maatregelen te zullen vragen.

Misdrijven van geheime jacht blijven in Finland gewoonlijk geheel ononderzocht. Gearresteerden krijgen lichte straffen of worden vrijgesproken. De meest gangbare straf is de verbeurdverklaring van de jachtopbrengst en een tijdelijk jachtverbod. Reden voor de opgelegde straffen is dat jachtmisdrijven worden beschouwd als een lichte overtreding, zonder rekening te houden met het feit dat het bestand van de beschermde soort door de geheime jacht achteruitgaat.

In haar antwoord op de schriftelijke vraag van 2008 stelde de Commissie dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd, hoewel illegale jacht op wilde dieren in schaars bewoonde en afgelegen plattelandsgebieden bijzonder moeilijk te controleren is. De Commissie stelde ook dat het welslagen van het door de EU gevoerde beleid inzake de bescherming van grote roofdieren op essentiële wijze afhangt van de houding van de plaatselijke bewoners.

Is de Commissie van plan opnieuw in de kwestie van de bescherming van en de geheime jacht op vossen tussenbeide te komen, nu de maatregelen van de Finse regering ontoereikend zijn gebleken en het wolvenbestand inkrimpt?

Oorspronkelijke taal van de vraag: FIPB C 10 E van 14/01/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid