Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 24kWORD 40k
24 juli 2009
E-3765/09
SKRIFTLIG FRÅGA E-3765/09
från Satu Hassi (Verts/ALE) och Sirpa Pietikäinen (PPE)
till kommissionen

 Angående: Tjuvjakt på varg i Finland
 Skriftligt svar 

I april 2008 tillkännagav Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Finland att Finlands vargbestånd under ett års tid gått tillbaka från 250–270 individer till omkring 200 individer. Detta berodde med största sannolikhet på att tjuvjakten ökat. Myndigheterna har starka bevis för detta, vilka insamlats bland annat vid övervakningsinsatser i Lappland i april 2008. Antalet vargar uppgår i dagens läge till omkring 220–240 individer, medan det skulle behövas minst 250 för att beståndet ska vara livsdugligt.

I sitt svar på en skriftlig fråga 2008 (E‑3942/08) sade sig kommissionen ha för avsikt att ta kontakt med Finlands myndigheter och begära en förklaring till varför Finlands vargbestånd minskat så här kraftigt samt vilka åtgärder myndigheterna tänkte vidta i framtiden.

Fall av tjuvjakt görs ofta inte ens till föremål för undersökning i Finland. De som åkt fast har antingen fått milda straff eller också frikänts. För det mesta brukar straffet bestå i att jaktvapnet döms förverkat till staten samt att personen tillfälligt förbjuds att bedriva jakt. Av straffen att döma anses brott mot jaktlagen som endast smärre förseelser trots att tjuvjakten leder till att beståndet av en fridlyst art minskar.

I sitt svar på den skriftliga frågan från 2008 konstaterade kommissionen att medlemsstaterna måste se till att jaktlagarna följs, trots att det är mycket svårt att övervaka olaglig jakt i glesbefolkade och avlägsna områden på landsbygden. Kommissionen konstaterade också att det i väsentlig grad beror av lokalbefolkningens attityder om EU ska lyckas med sin politik för att skydda de stora rovdjuren.

Tänker kommissionen på nytt ta upp frågan om tjuvjakt på varg och skydd för vargar, nu när de åtgärder som vidtagits av statsmakterna i Finland visat sig otillräckliga och vargbeståndet börjat minska?

Frågans originalspråk: FIEGT C 10 E, 14/01/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy