Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 24kWORD 40k
27 juli 2009
E-3801/09
SKRIFTLIG FRÅGA E-3801/09
från Michael Cramer (Verts/ALE)
till kommissionen

 Angående: Idrifttagande av järnvägen på Peloponnesos med sträckningen Korinth‑Tripolis‑Kalamata
 Skriftligt svar 

Under de senaste åren har järnvägen på Peloponnesos, i södra Grekland, med sträckningen Korinth‑Tripolis‑Kalamata (smalspår, längd ca 150 km) renoverats på ett omfattande sätt (hela banöverbyggnaden). Trafiken ställdes in under byggnadsarbetet och väntades återupptas under våren i år, men efter arbetets slutförande har trafiken inte återupptagits. Renoveringen av sträckan var omstridd redan från början, särskilt eftersom det parallellt med denna sträcka håller på att byggas en motorväg, med hjälp av EU‑medel. Med beaktande av restiden skulle järnvägen under inga omständigheter kunna vara konkurrenskraftig, inte heller i renoverat tillstånd.

Därför vill jag i detta sammanhang ställa följande frågor till kommissionen:

1. Stämmer det att renoveringen av järnvägen medfinansierades med EU‑medel? I så fall, i vilken omfattning?
2. Är stödutbetalningen knuten till villkoret att man ska bedriva järnvägstrafik? I så fall, inom vilken tidsram efter byggnadsarbetets slutförande?
3. Måste stödet återbetalas om järnvägen inte tas i drift? Om inte, varför kopplades inte stödet till idrifttagandet?

Frågans originalspråk: DEEGT C 10 E, 14/01/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy