Parlementaire vraag - E-3900/2009Parlementaire vraag
E-3900/2009

Barbaarse jacht op de „calderones” dolfijn

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3900/09
van Sajjad Karim (ECR)
aan de Commissie

De Faeröereilanden zijn een autonome provincie van Denemarken en maken geen deel uit van de Europese Unie. Naar ik heb begrepen, worden jaarlijks veel dolfijnen van de soort „calderones” (ook wel bekend als grienddolfijnen) gedood door bewoners van deze eilanden, in een poging van de gemeenschap om vlees en producten van walivisachtigen op te slaan voor de winter. Naar ik heb begrepen, gebruikt de lokale gemeenschap het grootste deel van de dolfijnen en gaat slechts een klein deel verloren van de dierlijke producten die worden geproduceerd.

Ik vrees dat de dolfijnen op barbaarse wijze worden geslacht. Naar ik heb begrepen, worden de dolfijnen tijdens de jacht samengedreven in een baai of op een strand. Hierdoor raken de dieren helemaal van slag. Mensenrechtengroeperingen hebben foto's verspreid van een recente slachting. De foto's staan op de volgende webpagina's: http://www.seashepherd.org/whales/danish-faeroe-islands.html en http://www.seashepherd.org/news-and-media/editorial-080610-1.html.

Heeft de Commissie zelf stappen ondernomen om de bevolking van de Faeröereilanden ertoe te bewegen de jacht te staken, of heeft zij Denemarken verzocht om dergelijke stappen te ondernemen? Zo niet, heeft de Commissie dan wellicht aangestuurd op de keuze voor een menswaardiger jachtmethode?

PB C 10 E van 14/01/2011