Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-4115/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-4115/2009

Χρήση πιθήκου μακάκου στην εκστρατεία της www.help-eu.com

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-4115/09
υποβολή: Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

Η εκστρατεία www.help-eu.com (η οποία περιγράφεται στην αρχική της σελίδα ως πρωτοβουλία της ΕΕ) δημιούργησε πρόσφατα διαφήμιση η οποία αφορά το έργο της στον τομέα του ελέγχου του καπνού. Στο βίντεο[1] παρουσιάζεται ένας νεαρός πίθηκος μακάκος σε κάποιο ρόλο σε ένα δημόσιο πάρκο, ενώ το βίντεο είναι διαθέσιμο στον προαναφερθέντα ιστότοπο (διαφήμιση αριθ.2). Η χρήση άγριων ζώων ως «ηθοποιών» σε παραγωγές για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο είναι εγγενώς βάναυση. Με στόχο να εκπαιδευτούν να ερμηνεύουν ρόλο κατόπιν υποδείξεων, οι νεαροί πίθηκοι απομακρύνονται διά της βίας από τις μητέρες τους πριν απογαλακτιστούν, κάτι που τους προκαλεί μεγάλη σύγχυση και μόνιμη ψυχολογική βλάβη. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης ενδέχεται να είναι βίαιες, και τα ζώα συχνά κρατούνται υπό συνθήκες που δεν πληρούν τα πρότυπα καλής μεταχείρισης. Όταν τα πρωτεύοντα θηλαστικά πλησιάζουν στην ηλικία ενηλικίωσης και γίνονται επιθετικά, δεν αποφέρουν πλέον κέρδη στους ιδιοκτήτες/εκπαιδευτές τους. Ωστόσο, ζουν δεκαετίες, οπότε συχνά περνούν το υπόλοιπο της ζωής τους σε άδεια κελιά, χωρίς καμιά συντροφιά, ενώ παρουσιάζουν ανώμαλα είδη συμπεριφορών, όπως ο συνεχής βηματισμός ή ο αυτοακρωτηριασμός. Αν διασωθούν τέτοια ζώα, τα αναλαμβάνουν άσυλα ιδιωτικής χρηματοδότησης τα οποία τους προσφέρουν τη φροντίδα που χρειάζονται για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Η εταιρεία που δημιούργησε τη διαφήμιση, η Ligaris, παρουσίασε επιστολή από κτηνίατρο ο οποίος δήλωνε ότι ο πίθηκος που χρησιμοποιήθηκε δεν υπήρξε θύμα κακομεταχείρισης στο πλατό και ήταν καλά στην υγεία του κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Ωστόσο, ο ίδιος κτηνίατρος αναγνώρισε τον πίθηκο ως πίθηκο καπουτσίνο. Οι μακάκοι και οι καπουτσίνοι είναι πολύ διαφορετικά ζώα, επικοινωνούν και συμπεριφέρονται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Αν ο κτηνίατρος δεν μπορεί να τους ξεχωρίσει, πώς μπορεί να κρίνει αν ο πίθηκος δείχνει σημάδια σύγχυσης ή παρουσιάζει προβλήματα υγείας; Σαφώς, υπάρχει έλλειψη ειδικών γνώσεων. Το εμπόριο εξωτικών ζώων που κρατούνται ως κατοικίδια στην ΕΕ συνιστά μείζον πρόβλημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για τον μακάκο συλβάνο, αυτό συνέβαλε ώστε να απειλείται σοβαρά ο φυσικός του οικότοπος.

Η απεικόνιση άγριων ζώων σε αφύσικες καταστάσεις και η συμμετοχή σε αφύσικα είδη συμπεριφοράς είναι αντιεκπαιδευτική και ασύμβατη με τον σύγχρονο τρόπο σκέψης σε ό,τι αφορά τον σεβασμό προς τη φύση. Πολυάριθμοι ειδικοί για τα ζώα και οργανώσεις, όπως η δρ. Jane Goodall και η ENDCAP, αντιτίθενται σθεναρά στη χρήση πρωτευόντων στη διαφήμιση και καταβάλλουν προσπάθειες για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα δεινά των ζώων αυτών.

Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής για την εκμετάλλευση άγριων ζώων με σκοπό τη διασκέδαση ανθρώπων; Ποια Διεύθυνση εξουσιοδότησε την παραγωγή αυτής της διαφήμισης η οποία χρησιμοποιεί έναν μακάκο; Θα μπορούσε η Επιτροπή να υπογράψει μια διεθνή δέσμευση ότι δεν θα χρησιμοποιεί άγρια ζώα στο ενημερωτικό της υλικό στο μέλλον;

ΕΕ C 10 E, 14/01/2011