Parlamentin kysymys - E-4115/2009Parlamentin kysymys
E-4115/2009

Makakiapinan käyttö kampanjassa www.help-eu.com

KIRJALLINEN KYSYMYS E-4115/09
esittäjä(t): Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)
komissiolle

Kampanjassa www.help-eu.com (jota sen kotisivulla kuvaillaan EU:n aloitteeksi) on äskettäin julkaistu mainos, joka käsittelee kampanjan tupakoinnin vastaista työtä. Videolla[1] esitetään hihnassa oleva nuori makakiapina, ja se on nähtävissä edellä mainitulla internetsivulla (mainos nro 2). Villieläinten käyttäminen ”näyttelijöinä” televisio- ja elokuvatuotannoissa on luonnostaan julmaa. Nuoret apinat erotetaan äideistään ennen vieroitusikää, jotta ne voidaan kouluttaa esiintymään ohjeiden mukaan, ja se aiheuttaa niille ahdistusta ja pysyvän psyykkisen vaurion. Koulutusmenetelmät voivat olla väkivaltaisia, ja eläimiä pidetään usein ala-arvoisissa oloissa. Kun kädelliset alkavat aikuistua ja tulevat aggressiivisiksi, ne eivät enää ole kannattavia omistajille/kouluttajilleen. Ne elävät kuitenkin vuosikymmeniä, joten ne viettävät usein loppuelämänsä karuissa häkeissä ilman seuraa kärsien monenlaisesta epänormaalista käytöksestä, kuten jatkuvasta edestakaisin kävelystä tai itsensä silpomisesta. Jos tällaisia eläimiä pelastetaan, kyseessä ovat yleensä yksityisesti rahoitetut rauhoitusalueet, joihin eläimet otetaan ja joissa niille tarjotaan niiden tarvitsema hoito niiden loppuelämän ajaksi.

Mainoksen tehnyt yhtiö, Ligaris, on esittänyt eläinlääkärin kirjeen, jossa todetaan, että käytettyä apinaa ei kohdeltu kuvauksissa huonosti ja että sen terveys oli hyvä tuotannon aikana. Tämä sama eläinlääkäri kuitenkin piti apinaa kapusiiniapinana. Makaki- ja kapusiiniapinat ovat hyvin erilaisia eläimiä, ja niiden viestintä ja käytös eroavat toisistaan selvästi. Jos eläinlääkäri ei tiedä niiden eroa, miten hän voi päätellä, onko apinassa merkkejä ahdistuksesta tai huonosta terveydestä? Asiantuntemusta ei selvästi ole. EU:ssa lemmikkeinä pidettyjen eksoottisten eläinten kauppa on valtava ongelma. Joissakin tapauksissa, kuten magotin osalta, se on johtanut siihen, että lajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon luonnollisessa elinympäristössään.

Villieläinten kuvaaminen epäluonnollisissa tilanteissa ja niiden altistaminen luonnottomalle käytökselle eivät ole kasvattavaa toimintaa eivätkä ne vastaa nykyaikaista käsitystä luonnon kunnioittamisesta. Monet villieläinasiantuntijat ja ‑järjestöt, kuten tohtori Jane Goodall ja ENDCAP-verkosto, vastustavat ankarasti kädellisten käyttöä mainoksissa ja tekevät työtä tiedottaakseen näiden eläinten ahdingosta.

Mikä on komission kanta villieläinten käyttämisestä ihmisten viihdyttämiseksi? Mikä osasto antoi luvan tämän makakiapinaa käyttävän mainoksen tuotannolle? Voisiko komissio tehdä kansainvälisen sitoumuksen, että se ei enää tulevaisuudessa käytä villieläimiä tiedotusaineistossaan?

EYVL C 10 E, 14/01/2011