Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 25kWORD 40k
7. september 2009
E-4221/09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-4221/09
af Athanasios Plevris (EFD)
til Kommissionen

 Om: Den albanske stats forsøg på at inddrage det græske mindretals formue i Nordepiros
 Skriftlig besvarelse 

Som Kommissionen udmærket er orienteret om og er velvidende om, har staten Albanien i årevis systematisk overtrådt det græske mindretals menneskerettigheder i Nordepiros. Inden for rammerne af denne systematiske overtrædelse af de græske nordepiroters menneskerettigheder vil Albaniens statsminister nu også, ifølge de albanske medier, fremsætte et lovforslag, ifølge hvilket de områder, der ikke opdyrkes af deres ejere, vil blive overdraget til udnyttelse af tredjepersoner, mens de egentlige ejere kun får en tiendedel af produktionen. De samme kilder anfører også, at, såfremt ejerne ikke inden for en periode på 5-10 år gør krav på deres jord, vil denne automatisk blive overdraget til dem, der nu opdyrker den. Det er tydeligt, at dette lovforslag rammer de landsbyer i det græske mindretals område, der ligger rundt om sletter, og sigter til en gradvis omfordeling, der vil ændre ejendomsforholdet over formuer i Nordepiros samt områdets befolkningsmæssige sammensætning.

På grundlag af ovennævnte bedes Kommissionen oplyse følgende:

1. Kender Kommissionen til, og hvordan bedømmer den, den albanske stats fortsatte overtrædelse af det græske mindretals ejendomsmæssige og formuemæssige rettigheder?
2. Mener De, at det specifikke lovforslag, som den albanske regering forbereder at anvende, vil være i modstrid med beskyttelsen af formuerettighederne, sådan som den er fastsat i internationale aftaler, international ret og artikel 17 i verdenserklæringen om menneskerettigheder?
3. Agter De at lægge pres på den albanske regering for at få den til at træffe foranstaltninger til beskyttelse af det græske mindretals jordbesiddelser?

Forespørgslens originalsprog: ELEFT C 10 E af 14/01/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik