Parlementaire vraag - E-4240/2009Parlementaire vraag
E-4240/2009

  Onderdrukking van het religieus bewustzijn van het Kalash-volk in Pakistan

  SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4240/09
  van Athanasios Plevris (EFD)
  aan de Commissie

  Blijkens internationale persberichten wordt de internationaal erkende etnische groep van de Kalash in Pakistan — waarvan de leden zeggen nakomelingen te zijn van Alexander de Grote, zichzelf ook zo te voelen, en dus nauw verbonden zijn met het hellenisme — vervolgd en wordt hun geloofsovertuiging onderdrukt door de Taliban.

  Daarom wil ik de Commissie de volgende vragen stellen:

  PB C 10 E van 14/01/2011