Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 40k
14 september 2009
E-4315/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4315/09
van Athanasios Plevris (EFD)
aan de Commissie

 Betreft: Αanpak van het geboortetekort en ondersteuning van grote gezinnen
 Schriftelijk antwoord 

Uit recente statistische gegevens blijkt dat het geboortetekort in de Europese landen toeneemt. In Griekenland is het geboortecijfer gedaald tot 1,29 kinderen per vrouw. Het is dus duidelijk dat er behoefte is aan een gemeenschappelijk Europees beleid zowel voor de aanpak van het geboortetekort als voor de ondersteuning van grote gezinnen, daar in de Europese landen de geboortecijfers heel laag zijn.

Daarom wil ik de Commissie de volgende vragen stellen:

1. Is de Commissie van plan om initiatieven te ontplooien in de richting van een gemeenschappelijk beleid van de Europese Unie voor de aanpak van het geboortetekort in Europa?
2. Is de Commissie bekend met de uiteenlopende problemen waar grote gezinnen mee te kampen hebben, en zo ja, wat is zij van plan te ondernemen om deze op te lossen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ELPB C 10 E van 14/01/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid