Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 23kWORD 39k
14 september 2009
E-4315/09
SKRIFTLIG FRÅGA E-4315/09
från Athanasios Plevris (EFD)
till kommissionen

 Angående: Åtgärder mot de låga födelsetalen och stöd till flerbarnsfamiljer
 Skriftligt svar 

Färska statistikuppgifter visar att problemet med sjunkande födelsetal blir allt allvarligare i de europeiska länderna, särskilt i Grekland där födelsetalet har fallit till 1,29 barn per kvinna. Det är följaktligen tydligt att det krävs en gemensam europeisk politik såväl för att vända de låga födelsetalen som för att stödja flerbarnsfamiljerna eftersom födelsetalen i Europa är mycket låga.

Jag frågar följaktligen:

1. Avser kommissionen att ta initiativ till en gemensam EU‑politik för att vända de låga födelsetalen i Europa?
2. Känner kommissionen till de mångahanda problem som flerbarnsfamiljer ställs inför, och vad avser den att göra för att komma till rätta med dem?

Frågans originalspråk: ELEGT C 10 E, 14/01/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy