Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 28kWORD 41k
21. september 2009
E-4432/09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-4432/09
af Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
til Kommissionen

 Om: Ændring af projekt vedrørende genoprettelse af Koroniasøen
 Skriftlig besvarelse 

Den 3.9.2009 udløb den frist, som EU havde givet de græske myndigheders til at svare på åbningsskrivelsen i traktatbrudsproceduren (2007/2384) i medfør af EF-traktatens artikel 226, vedrørende Koroniasøen samt fremlægge mere konkrete oplysninger til dokumentation for ansøgningen om at ændre programmet for genoprettelse af søen.

Der gøres opmærksom på, at traktatbrudsproceduren blev iværksat på initiativ af Michail Tremopoulos fra Gruppen De Grønne og ved en parlamentarisk forespørgsel fra det finske medlem Satu Haasi. Proceduren er direkte relateret til det medfinansierede projekt og vedrører manglende efterkommelse (under overtrædelse af forordning nr. 1083/2006(1)) af artikel 6, stk. 2, i direktiv 92/43/EØF(2), artikel 3 og 6 i direktiv 2005/11/EF(3) og artikel 3 og 4 i direktiv 91/271/EØF(4).

Kommissionen bedes oplyse følgende:

1.a. Har den modtaget de græske myndigheders svar?
1.b. Hvis ja, finder den det tilfredsstillende, således at der fortsat kan ydes europæisk bistand fra Samhørighedsfonden?
2. Indeholder svaret den rapport fra miljøinspektørerne, som Kommissionen har anmodet om siden den 18.2.2009 (nr. 1547)?
3. Er der mulighed for forbedring og omstrukturering af programmet og navnlig landbrugsmiljødelen samt den del, der vedrører beskyttelse og genoprettelse af de floder, der løber ud i søen, ved brug af »grøn teknik« og forbedring af vegetationen, idet der også vil være tilfælde af alvorlige oversvømmelser i beboede områder?

(1)EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25.
(2)ΕFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
(3)ΕUT L 64 af 4.3.2006, s. 52.
(4)ΕFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.

Forespørgslens originalsprog: ELEFT C 10 E af 14/01/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik