Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 32kWORD 43k
21 Σεπτεμβρίου 2009
E-4432/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-4432/09
υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Τροποποίηση έργου αποκατάστασης λίμνης Κορώνειας
 Γραπτή απάντηση 

Στις 3.9.2009 έληξε η προθεσμία που έθεσε η Ε.Ε. για να απαντήσουν οι ελληνικές αρχές στην προειδοποιητική επιστολή της διαδικασίας παράβασης (2007/2384) βάσει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ, σχετικά με τη λίμνη Κορώνεια και να χορηγήσουν πιο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν το αίτημα τροποποίησης του προγράμματος αποκατάστασης της λίμνης.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία παράβασης ενεργοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Μ. Τρεμόπουλου των Οικολόγων Πράσινων και Κοινοβουλευτική Ερώτηση της Φινλανδής ευρωβουλευτού Satu Haasi. Η διαδικασία αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το συγχρηματοδοτούμενο έργο και αναφέρεται στην ελλιπή συμμόρφωση (κατά παραβίαση του κανονισμού 1083/2006(1)) με τα άρθρα 6, παρ. 2, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ(2), 3 και 6 της οδηγίας 2006/11/ΕΚ(3), και 3 και 4 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ(4).

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.α. Κατατέθηκε η οφειλόμενη απάντηση από τις ελληνικές αρχές;

1.β. Αν ναι, κρίνεται ικανοποιητική για τη συνέχιση χορήγησης της ευρωπαϊκής συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής;

2. Περιλαμβάνεται στην απάντηση η έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος, την οποία έχει ζητήσει η Επιτροπή από τις 18.2.2009 (αρ.1547);

3. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης και αναδιάρθρωσης του προγράμματος και ιδιαίτερα του αγροπεριβαλλοντικού του μέρους, όπως και του μέρους που αφορά την προστασία και αποκατάσταση των χειμάρρων που καταλήγουν στη λίμνη μέσω παρεμβάσεων «πράσινης μηχανικής» (green engineering) και αναβάθμισης της βλάστησης, που θα αντιμετωπίσουν και σοβαρά περιστατικά πλημμυρών σε κατοικημένες περιοχές;

(1)ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σελ. 25.
(2)ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7.
(3)ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σελ. 52.
(4)ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σελ. 40.

 ΕΕ C 10 E, 14/01/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου