Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 40k
22 september 2009
E-4453/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4453/09
van Frieda Brepoels (Verts/ALE)
aan de Commissie

 Betreft: Aerotoxisch syndroom
 Schriftelijk antwoord 

Over het Aerotoxisch Syndroom, ook het „asbestschandaal van de luchtvaart” genoemd, verschijnen steeds meer verontrustende studies en artikels. Het betreft een verzamelnaam voor tal van gezondheidsproblemen die ontstaan na het inademen van vervuilde lucht aan boord van een vliegtuig. Zowel piloten, cabinepersoneel als passagiers worden erdoor getroffen, soms met ernstige gevolgen als arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

In deze context graag volgende vragen aan de Commissie:

1. Bij het antwoord op de schriftelijke vraag P‑3005/09 verwees Commissaris Tajani naar de richtlijn 89/391/EEG(1) voor wat betreft veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk.

Kan de Commissie aangeven welke stappen de 27 lidstaten al ondernomen hebben om het cabinepersoneel voor te lichten over en te beschermen tegen dit aerotoxisch syndroom?
Deze richtlijn biedt uiteraard nog geen garanties voor de passagiers. Is de Commissie bereid, in overleg met de lidstaten, initiatieven te nemen om passagiers te beschermen tegen het aerotoxisch syndroom? Zo ja, welke initiatieven en wanneer worden deze initiatieven gepland? Zo neen, waarom niet?

2. Bij het antwoord op de schriftelijke vraag P‑3005/09 verwees Commissaris Tajani naar de resultaten van verschillende wetenschappelijke studies die nog onvoldoende éénduidend zouden zijn. Kan de Commissie concreet aangeven naar welke studies zij verwijst?

3. Bij het antwoord op de schriftelijke vraag P‑3005/09 verwees Commissaris Tajani naar een geplande oproep van EASA om informatie terzake te verzamelen. Kan de Commissie hierover de stand van zaken geven?

(1)PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.

 PB C 10 E van 14/01/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid