Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 29kWORD 39k
25 Σεπτεμβρίου 2009
E-4536/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-4536/09
υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Ανακατανομή κονδυλίων που προορίζονταν για άμεσες ενισχύσεις
 Γραπτή απάντηση 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2009, ο Algirdas Šemeta, ο ορισθείς Επίτροπος αρμόδιος για τον οικονομικό σχεδιασμό και τον προϋπολογισμό, πρότεινε, σε σχέση με το σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας, να καλυφθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα με την ανακατανομή ορισμένων κονδυλίων που τώρα προορίζονται για άμεσες ενισχύσεις στη γεωργία.

Ποια είναι η επίσημη θέση της Επιτροπής σε σχέση με την πρόταση του κ. Šemeta;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 10 E, 14/01/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου