Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 26kWORD 38k
25 Σεπτεμβρίου 2009
E-4537/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-4537/09
υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Συμπεράσματα του άτυπου Συμβουλίου στο Brno
 Γραπτή απάντηση 

Στη συνεδρίαση του άτυπου Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε στο Brno τον Ιούνιο του 2009, οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών συζήτησαν κάποια μέσα για την απλούστευση των άμεσων πληρωμών.

Ποια είναι η επίσημη θέση της Επιτροπής όσον αφορά τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Συμβουλίου επί του θέματος;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 10 E, 14/01/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου