Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-4542/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-4542/2009

Grænseoverskridende autoriseringsordninger for udbydere af finansielle tjenesteydelser

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-4542/09
af Diana Wallis (ALDE)
til Kommissionen

I henhold til den grænseoverskridende autoriseringsordning kan firmaer, der har tilladelse til at udbyde finansielle tjenesteydelser i en medlemsstat, udbyde sine tjenester i alle medlemsstater.

Hvilke henvendelser har Kommissionen modtaget fra regulerende myndigheder for og udbydere af finansielle tjenesteydelser om problemer, særligt for forbrugere, der er opstået på grund af grænseoverskridende autorisering af finansielle tjenesteydelser? Hvad vil Kommissionen foretage for at føre tilsyn med de grænseoverskridende autoriseringsordninger, med ækvivalensen med nationale autoriseringsordninger, herunder bl.a. kriterierne om egnethed og forsvarlighed, og med de problemer, der opstår for forbrugerne? Vil Kommissionen foretage en evaluering af effektiviteten af de grænseoverskridende autoriseringsordninger, herunder deres konsekvenser for forbrugerne?

EFT C 10 E af 14/01/2011