Parlamentin kysymys - E-4542/2009Parlamentin kysymys
E-4542/2009

Rahoituspalvelun tarjoajien toimilupajärjestelyt

KIRJALLINEN KYSYMYS E-4542/09
esittäjä(t): Diana Wallis (ALDE)
komissiolle

Yhteisen toimilupajärjestelmän mukaisesti yhdessä jäsenvaltiossa toimiluvan saaneet rahoituspalveluyritykset voivat tarjota palveluja kaikissa jäsenvaltioissa.

Millaisia vastalauseita komissio on saanut rahoituspalvelujen sääntelijöiltä ja tarjoajilta ongelmista, joita aiheutuu erityisesti kuluttajille rahoituspalvelujen toimiluvista? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä valvoakseen toimilupajärjestelyjä, luvanmyöntämisperusteiden vastaavuutta myös soveltuvuuden ja kelpoisuuden osalta sekä kuluttajille mahdollisesti aiheutuvia ongelmia? Aikooko komissio arvioida toimilupajärjestelyjen tehokkuutta sekä niiden vaikutuksia kuluttajille?

EYVL C 10 E, 14/01/2011