Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-4851/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-4851/2009

  Εμπορία γούνας γάτας και σκύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-4851/09
  υποβολή: Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE)
  προς την Επιτροπή

  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγονται ορισμένα προϊόντα που προέρχονται από τις ασιατικές χώρες, στην πλειοψηφία τους από την Κίνα, παρά τη θέσπιση μέτρων απαγόρευσης σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Αυτές οι γούνες, σύμφωνα με έρευνες της ΜΚΟ Libera εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά, ιδίως στην περίπτωση του ισπανικού κράτους, με τη μορφή μικρών ομοιωμάτων γατών, παλτών, ομοιοπαθητικών βοηθημάτων για την αρθρίτιδα, μάλλινων παιδικών φιόγκων, πουλόβερ, φοδρών μποτών και γαντιών, με ψεύτικες ή ασαφείς ετικέτες που αποκρύπτουν την πραγματική προέλευσή, με ονομασίες όπως «sobaki, ασιατικό τσακάλι, κινέζικος λύκος ή ασιατικός σκύλος της ερήμου».

  Η θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1523/2007[1] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007 , για την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και των εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα, είχε στόχο να εξαλείψει τα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με το ότι τα προϊόντα που αγοράζουν δεν περιέχουν γούνα γάτας ή σκύλου. Με αυτόν τον στόχο, τα κράτη μέλη όφειλαν να ενημερώσουν την Επιτροπή για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την τήρηση του εν λόγω κανονισμού, ορίζοντας τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις και θεσπίζοντας τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της τήρησης του κανονισμού. Δεδομένου ότι πρόκειται για έναν κανόνα άμεσης και υποχρεωτικής τήρησης που δεν τηρείται επί του παρόντος, και λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του προαναφερθέντος κανονισμού, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2010, είναι ενήμερη η Επιτροπή για τα μέτρα που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κυρώσεων από την επιτροπή για παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού;

  ΕΕ C 10 E, 14/01/2011