Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-5053/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-5053/2009

Anbringelse af tyrkisk flag på Pentadaktylos

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-5053/09
af Antigoni Papadopoulou (S&D)
til Kommissionen

Den 28. oktober 2003, selve den græske nationaldag, blev den såkaldte tyrkiske republik på Nordcyperns flag af enorme dimensioner, der var blevet udhugget i skråningerne af bjerget Pentadaktylos af besættelsesmyndighederne, illumineret som markering af besættelsen af den nordlige del af øen. Denne falske stats flag blev oprindeligt opført i hvidkalkede sten på Pentadaktylos' sydlige skråning i 1980'erne med det grundlæggende formål, at det skulle være synligt fra alle steder. I dag dækker flaget sammen med Kemal Atatürks medfølgende motto »Ne mutlu turkum diyene« (hvilken lykke at kunne sige, at jeg er tyrker) et samlet areal på mere end 200 000 m2 med tusindvis af små pærer, der illuminerer det om aftenen, og det specifikke flag med sin længde på 425 m og højde på 250 m er sågar optaget i Guiness rekordbog som det største flag i verden. Det er værd at bemærke, at der med jævne mellemrum kommer særlige arbejdshold til Cypern fra Tyrkiet for at vedligeholde det med anvendelse af en særlig, kemisk maling. Kommissionen bedes oplyse følgende:

3. Hvordan kan Kommissionen tillade tilstedeværelsen af et sådant flag, der foruden ødelæggelsen af miljøet ved dets opførelse, anvendelsen af kemiske stoffer og den brutale mishandling af miljøet også ledsages af et ufornuftigt spild af elektrisk strøm i en tid med økonomisk krise? Viser Tyrkiet så stor respekt for miljøet, at det vil være rede til at åbne dette kapitel i optagelsesforhandlingerne?

4. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at genoprette miljøbalancen og for at idømme kandidatlandet Tyrkiet sanktioner for dets usømmelige opførsel såvel over for græskcyprioterne som over for miljøet?

EFT C 10 E af 14/01/2011