Parlamentsfråga - E-5074/2009Parlamentsfråga
E-5074/2009

  Placeringen av den turkiska flaggan på berget Pentadaktylos

  SKRIFTLIG FRÅGA E-5074/09
  från Antigoni Papadopoulou (S&D)
  till rådet

  Den 28 oktober 2003, på den grekiska nationaldagen, belystes på den ockuperade delen av Cypern en jättelik flagga för den så kallade turkiska republiken norra Cypern som hade ristats in av ockupationsmakten på sluttningen av berget Pentadaktylos, som tecken på ockupation av öns norra del. Pseudostatens flagga hade på 1980‑talet först tecknats med vitfärgade stenar på Pentadaktylos södra sluttning med huvudsakligt mål att den skulle vara synlig överallt. I dag täcker flaggan tillsammans med ett åtföljande slagord av Kemal Atatürk, ”Ne mutlu turkum diyen” (lycklig är den som kan säga jag är turk), en total yta av över 200 000 kvadratmeter. Den är belyst av tusentals lampor på kvällarna, och med 425 meters bredd och 250 meters höjd är den med i Guinness rekordbok som den största flaggan i världen. Det bör noteras att särskilda arbetslag regelbundet kommer till Cypern från Turkiet och utför underhåll av flaggan med användning av särskilda kemiska färger.

  Jag ställer följande frågor till rådet:

  EGT C 10 E, 14/01/2011