Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 28kWORD 44k
21 oktober 2009
E-5074/09
SKRIFTLIG FRÅGA E-5074/09
från Antigoni Papadopoulou (S&D)
till rådet

 Angående: Placeringen av den turkiska flaggan på berget Pentadaktylos
 Skriftligt svar 

Den 28 oktober 2003, på den grekiska nationaldagen, belystes på den ockuperade delen av Cypern en jättelik flagga för den så kallade turkiska republiken norra Cypern som hade ristats in av ockupationsmakten på sluttningen av berget Pentadaktylos, som tecken på ockupation av öns norra del. Pseudostatens flagga hade på 1980‑talet först tecknats med vitfärgade stenar på Pentadaktylos södra sluttning med huvudsakligt mål att den skulle vara synlig överallt. I dag täcker flaggan tillsammans med ett åtföljande slagord av Kemal Atatürk, ”Ne mutlu turkum diyen” (lycklig är den som kan säga jag är turk), en total yta av över 200 000 kvadratmeter. Den är belyst av tusentals lampor på kvällarna, och med 425 meters bredd och 250 meters höjd är den med i Guinness rekordbok som den största flaggan i världen. Det bör noteras att särskilda arbetslag regelbundet kommer till Cypern från Turkiet och utför underhåll av flaggan med användning av särskilda kemiska färger.

Jag ställer följande frågor till rådet:

1. Känner rådet till att denna flagga finns i den här bergskedjan på Cypern?
2. Hur avser rådet att ingripa i denna fråga med tanke på att den turkcypriotiska sidan har utfört denna handling som innebär följande:
den utgör en daglig provokation utan motstycke som drabbar det cypriotiska folket och då särskilt grekcyprioterna,
den påminner om de tragiska händelserna vid den turkiska invasionen och den fortsatta ofriheten i den norra delen av Cypern och undergräver därigenom all utveckling av ett klimat där ett förtroende kan byggas upp mellan de två befolkningsgrupperna,
den utgör en fientlig handling som ingår i Turkiets ansträngningar för att åstadkomma en turkifiering av Cyperns ockuperade områden?

3. Anbringandet av flaggan vållar katastrofal skada på miljön, kemiska ämnen används och miljön utsätts för ett grovt övergrepp. Dessutom sker samtidigt ett orimligt slöseri med el i dessa tider av ekonomisk kris. Hur kommer det sig då att rådet tillåter att en sådan flagga finns? Hur mycket respekt visar Turkiet för miljön, när landet dessutom vill att ifrågavarande kapitel öppnas i anslutningsförhandlingarna?
4. Vilka åtgärder avser rådet att vidta för att återställa balansen i miljön och för att utsätta Turkiet, ett land på väg mot anslutning, för sanktioner för landets olämpliga beteende, riktat både mot grekcyprioterna och mot miljön?

Frågans originalspråk: ELEGT C 10 E, 14/01/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy