Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 26kWORD 26k
3 Φεβρουαρίου 2010
E-5397/2009(ASW)
Απάντηση του κ. Δήμα εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-5397/2009

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, ο εν λόγω αυτοκινητόδρομος, βάσει της χάραξής του, αναμένεται να διασχίσει αρκετές περιοχές Natura 2000 (Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός κόλπος - GR2440002, Αντιχάσια-Μετέωρα - GRl440003, Πηνειός-Αντιχάσια - GRl440005) καθώς και τόπους αναπαραγωγής και ανάπαυσης ορισμένων βιολογικών ειδών (συγκεκριμένα της φαιάς αρκούδας και του λύκου) που προστατεύονται αυστηρά από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τα οικολογικά ενδιαιτήματα(1).

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έχει εγκριθεί ως μείζον έργο για συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκε για το συγκεκριμένο έργο, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης εναλλακτικών λύσεων και μέτρων άμβλυνσης των συνεπειών του, ώστε να διαπιστώσει κατά πόσο συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 6 και 12 της ως άνω οδηγίας.

(1)Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου