Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 28kWORD 42k
3. november 2009
E-5397/09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-5397/09
af Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
til Kommissionen

 Om: Anlæg af den nye motorvej Ε65 gennem to vigtige områder under Natura 2000
 Skriftlig besvarelse 

Man har nu påbegyndt anlægget af den sydlige del af den nye motorvej E65, der går gennem Spercheios-floddalen og over Spercheios-floden i Fthiotida amt. En af de første negative følger er den øgede træfældning i den skov, der ligger på højde med Alamana, samtidig med at store landbrugsjordarealer af høj produktivitet går tabt.

Såvel Spercheios-floddalen som området omkring floddeltaet hører under Natura 2000 med betegnelsen henholdsvis »område af fællesskabsbetydning« (GR2440002) og »særligt beskyttelsesområde« (GR2440005), et sjældent økosystem og en kilde til velstand, idet det omgiver og giver næring til produktive landbrugsarealer.

Den generelle mangel på politik for anvendelse af jordarealer, som kendetegner Grækenland, medfører, at flere tusind hektar højt produktiv landbrugsjord går over til andre anvendelsesformål. Det skal bemærkes, at landbrugsjord af høj produktivitet i Grækenland i henhold til forfatningen skal bevares og beskyttes.

På baggrund af at beskyttelse af jordarealer og produktiv jord er nødvendig for at imødegå klimaændringerne, bedes Kommissionen oplyse følgende:

1. Da projektet berører to områder af fællesskabsinteresse, hvoraf det ene også er et særligt beskyttelsesområde, bedes Kommissionen oplyse, om den er klar over, at de græske myndigheder har ignoreret proceduren med vurdering af projektets virkninger i henhold til artikel 6 i direktiv 92/43(1). Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen i bekræftende fald at træffe?
2. Ved Kommissionen, om de græske myndigheder har undersøgt alternative løsningsmuligheder for anlæg af motorvejen, f.eks. den nordlige omkørsel ved byen Lamia?
3. Er projektet i overensstemmelse med de europæiske retningslinjer og love om forvaltning og eventuel forringelse af agerjord af høj produktivitet?

(1)EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.

Forespørgslens originalsprog: ELEFT C 10 E af 14/01/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik