Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 29kWORD 42k
3 november 2009
E-5397/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-5397/09
van Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
aan de Commissie

 Betreft: Aanleg van de nieuwe autosnelweg Ε65 langs een door twee belangrijke Natura 2000-gebieden lopend traject
 Schriftelijk antwoord 

Er is een begin gemaakt met de aanleg van het zuidelijk gedeelte van de nieuwe autosnelweg E65 door het dal van de rivier de Sperchiós in de nomós (prefectuur) Fiotida. Een van de eerste negatieve gevolgen hiervan is dat momenteel bomen worden gekapt in het bos langs de rivier, in de buurt van Alamana, en een aanzienlijke hoeveelheid zeer productieve landbouwgrond verloren gaat.

Zowel het dal als het gebied van de delta van de rivier de Sperchiós maken deel uit van het Natura 2000-netwerk en zijn respectievelijk aangemerkt als zijnde van „communautair belang” (GR2440002) en als een „speciale beschermingszone” (GR2440005). Zij zijn niet alleen een zeldzaam ecosysteem maar ook een belangrijke hulpbron voor de voeding van productieve landbouwarealen.

Het meer algemeen gebrek aan bodembeleid in Griekenland heeft tot gevolg dat honderden hectaren zeer productieve landbouwgrond voor andere doeleinden worden gebruikt. Er zij op gewezen dat het behoud en de bescherming van zeer productieve landbouwgrond in Griekenland een in de grondwet verankerde verplichting is.

Daar het voor de aanpak van de klimaatverandering absoluut noodzakelijk is de bodem en de productiegrond te beschermen, wil ik de Commissie de volgende vragen stellen:

1. Is de Commissie op de hoogte van het feit dat de Griekse overheid de in artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG(1) voorgeschreven procedure voor de beoordeling van de gevolgen van het project heeft genegeerd, overwegende dat dit project een aantasting betekent van twee gebieden van communautair belang, waarvan er één een speciale beschermingszone is? Zo ja, welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen?
2. Weet de Commissie of de Griekse overheid scenario's voor alternatieve trajecten heeft onderzocht, zoals het omleggen van de weg naar het gebied ten noorden van de stad Lamia?
3. Zijn deze werken verenigbaar met de Europese richtsnoeren en wetgeving inzake het beheer van zeer productieve landbouwgrond en inzake mogelijke degradatie ervan?

(1)PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ELPB C 10 E van 14/01/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid