Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 28kWORD 23k
3 november 2009
E-5397/09
SKRIFTLIG FRÅGA E-5397/09
från Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
till kommissionen

 Angående: Dragningen av den nya motorvägen Ε65 genom två viktiga Natura 2000‑områden
 Skriftligt svar 

Det södra avsnittet av den nya motorvägen E65, som passerar Spercheiosdalen och Spercheiosfloden i Fthiotidas (Fthiotis) län, har börjat byggas. En av de första negativa följderna är den pågående avverkningen av den flodnära skogen i höjd med Alamana, men det kan även konstateras att stora arealer högproduktiv jordbruksmark går förlorade.

Både Spercheiosdalen och Spercheios deltaområde ingår i Natura 2000‑nätet: som område av ”gemenskapsintresse” (GR2440002) respektive ”särskilt skyddsområde” (GR2440005). Området hyser ett sällsynt ekosystem och är en välståndskälla, eftersom det omges av produktiva jordbruksområden som det förser med vatten.

Den mer allmänna bristen på markpolitik i Grekland leder till att hundratals hektar högproduktiv jordbruksmark används för andra ändamål. Det bör också nämnas att den grekiska författningen stadgar att högproduktiv jordbruksmark ska bevaras och skyddas.

Med tanke på att markskydd och skydd för produktiva jordar är nödvändiga inslag i kampen mot klimatförändringarna frågar jag följande:

1. Projektet berör två områden av gemenskapsintresse, varav det ena även är särskilt skyddsområde. Har kommissionen med tanke på detta underrättats om att den grekiska regeringen har underlåtit att göra den bedömning av projektets konsekvenser som föreskrivs i artikel 6 i gemenskapens direktiv 92/43/EEG(1)? Om så är fallet, vilka åtgärder tänker kommissionen vidta?
2. Känner kommissionen till om den grekiska regeringen som ett led i projektet har undersökt alternativa dragningar, till exempel av den norra förbifarten runt staden Lamia?
3. Är arbetena förenliga med EU:s riktlinjer och lagstiftning om förvaltningen av högproduktiv jordbruksmark som riskerar att förstöras?

(1)EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

Frågans originalspråk: ELEGT C 10 E, 14/01/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy