Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 24kWORD 38k
18. november 2009
E-5675/09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-5675/09
af Elena Oana Antonescu (PPE)
til Kommissionen

 Om: Foranstaltninger vedrørende luftkvaliteten i byområder
 Skriftlig besvarelse 

En betydelig del af den europæiske bybefolkning bor i byer, hvor antallet af for tidlige dødsfald forårsaget af luftforurening, ifølge de seneste data, er højere end antallet af dødsfald forårsaget af trafikuheld. Det er almindeligt anerkendt, at fine partikler i luften og ozon ved jorden har meget alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Disse forurenende stoffer reducerer, ifølge vurderingerne, den forventede levetid med mere end otte måneder. Partikeleksponering er skadelig for personer i alle aldre, men de mest udsatte befolkningsgrupper er personer med hjertesvækkelse eller åndedrætsbesvær.

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe inden for rammerne af politikken om luftkvalitet, i betragtning af at der findes byområder, som udgør en alvorlig sundhedsmæssig og miljømæssig risiko?

Forespørgslens originalsprog: ROEFT C 10 E af 14/01/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik