Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-5676/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-5676/2009

Landbrugsstøttens indvirkning på miljøbeskyttelse

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-5676/09
af Elena Oana Antonescu (PPE) og Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
til Kommissionen

På grund af manglende detaljerede informationer om de landbrugsområder, der gives støtte til, og den kendsgerning, at interaktionen mellem de forskellige typer landbrug og områdernes naturlige værdi varierer fra region til region, er der endnu ikke givet noget klart svar med hensyn til konsekvenserne af den støtte, der tildeles inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, for bevarelsen af områder med en høj naturlig værdi (områder knyttet til traditionelt landbrug eller områder knyttet til landbrug med et øget forbrug af råvarer og med lavere rentabilitet). Bedrifter, som omfatter landbrugsområder med en høj naturlig værdi, er mere afhængige af landbrugsfondene med hensyn til deres indtjening end de bedrifter, som anvender intensive produktionsmetoder. Sidstnævnte er karakteriseret af reduceret biodiversitet, og støtten giver dem ikke tilstrækkeligt incitament til at anvende økologiske produktionsmetoder.

Hvad er Kommissionens holdning, inden for rammerne af drøftelserne om en mulig revision af den fælles landbrugspolitik for den kommende periode, med hensyn til behovet for en mere effektiv fordeling af landbrugsstøtten i forbindelse med realisering af EU's mål om økologi, særlig dem, der vedrører beskyttelse af naturkapital?

EFT C 10 E af 14/01/2011