Parlamentin kysymys - E-5676/2009Parlamentin kysymys
E-5676/2009

  Maataloustukien vaikutus ympäristönsuojeluun

  KIRJALLINEN KYSYMYS E-5676/09
  esittäjä(t): Elena Oana Antonescu (PPE) ja Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
  komissiolle

  Yksityiskohtaisten tietojen puuttuminen pinta-aloista, joille maataloustukia myönnetään, sekä eri maatalousmuotojen alueittain vaihtelevat vaikutukset maa-alueiden luonnonarvoon tarkoittavat, että YMP-tukien vaikutuksista maa-alueiden merkittävän luonnonarvon säilyttämisessä (maa-alueet, joilla harjoitetaan perinteistä maataloutta tai maataloutta, joka edellyttää raaka-aineiden alhaista kulutusta ja joka ei ole erittäin kannattavaa) ei ole saatavilla selkeää tietoa. Luonnonarvoltaan merkittävillä maatalousalueilla sijaitsevat maatilat ovat yhä enemmän riippuvaisia maataloustukien saannista kuin tehotuotantomaatilat. Tehotuotantotilojen ominaisuuksiin kuuluu siksi vähentynyt biodiversiteetti, ja tuet tarjoavat liian vähän motivaatiota ekologiseen maanviljelyyn.

  Liittyen keskusteluun YMP:n tarkistamismahdollisuudesta seuraavaa ajanjaksoa varten tiedustelen komissiolta, mitä mieltä se on tukien tehokkaammasta jakamisesta EU:n ekologisten tavoitteiden toteuttamiseksi erityisesti luonnonpääoman suojelun osalta.

  EYVL C 10 E, 14/01/2011