Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 27kWORD 41k
18 november 2009
E-5676/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-5676/09
van Elena Oana Antonescu (PPE) en Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
aan de Commissie

 Betreft: De impact van landbouwsubsidies op milieubescherming
 Schriftelijk antwoord 

Bij gebrek aan details over de gesubsidieerde landbouwoppervlakten en ook omdat de soorten landbouw en de natuurlijke rijkdom van de grond verschillen van streek tot streek, bestaat er geen duidelijkheid over de impact van de subsidies in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op het behoud van landbouwgronden met een hoge natuurwaarde. Deze worden doorgaans geassocieerd met traditionele landbouw, met andere woorden landbouw waarvoor weinig productiemiddelen nodig zijn maar die niet erg rendabel is. Landbouwbedrijven met een hoge natuurwaarde zijn afhankelijker van landbouwfondsen om te kunnen renderen dan intensieve landbouwbedrijven. Deze laatste hebben een beperkte biodiversiteit, maar de subsidies zetten nauwelijks aan tot overschakeling op een meer ecologische grondbewerking.

Wat is, in de context van het debat over de hervorming van het GLB voor de komende periode, het standpunt van de Commissie over een efficiëntere verdeling van de subsidies, met oog op het halen van de Europese milieudoelstellingen en in het bijzonder op de bescherming van de natuurlijke rijkdommen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ROPB C 10 E van 14/01/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid