Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 24kWORD 39k
8 december 2009
E-6094/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-6094/09
van Christian Engström (Verts/ALE)
aan de Commissie

 Betreft: De ACTA-onderhandelingen en de beginselen van het telecompakket
 Schriftelijk antwoord 

Bij het akkoord dat onlangs is gesloten over het telecompakket, is afgesproken dat er geen maatregelen mogen worden getroffen die de internettoegang voor de eindgebruiker beperken, tenzij het gaat om passende en proportionele maatregelen die noodzakelijk zijn binnen een democratische samenleving. Verder dienen de maatregelen altijd te worden voorafgegaan door een eerlijke en onpartijdige procedure waarin het recht op verdediging bestaat en het vermoeden van onschuld en het recht op persoonlijke levenssfeer worden geëerbiedigd.

Zijn de voorstellen waarover momenteel wordt gesproken in het kader van de onderhandelingen over de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) volledig in overeenstemming met de letter en geest van deze bepalingen uit het telecompakket? Zo niet, wanneer en op welke wijze denkt de Commissie eventuele onverenigbaarheden op te heffen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 10 E van 14/01/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid