Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 31kWORD 41k
4 Δεκεμβρίου 2009
E-6095/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-6095/09
υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Περιορισμός των κινδύνων για την υγεία των ανηλίκων που εκτίθενται σε περιβάλλον με καπνό τσιγάρου
 Γραπτή απάντηση 

Η θέσπιση νομοθεσίας κατά του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους σε ορισμένα κράτη μέλη αποδείχθηκε ότι είχε μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τον περιορισμό του παθητικού καπνίσματος (βλ. doi: 10.1136/tc.2006.018119). Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το χαμηλότερο επίπεδο έκθεσης σε αιωρούμενα λεπτά σωματίδια (ΑΣ2.5), κατά μέσο όρο ανά εικοσιτετράωρο, με το οποίο αυξάνεται κατά παραπάνω από 95 % ο κίνδυνος θανάτου από καρδιοπνευμονικά νοσήματα ή καρκίνο του πνεύμονα, διαπιστώθηκε ότι είναι 25 mg ανά κυβικό μέτρο αέρα. Μελέτες (π.χ. doi:10.1038/sj.jes7500601) δείχνουν ότι από το κάπνισμα δύο μόνο τσιγάρων μέσα σε ένα αυτοκίνητο η έκθεση σε αιωρούμενα λεπτά σωματίδια μπορεί να ξεπεράσει τα 35 mg κατά μέσο όρο ανά εικοσιτετράωρο.

Με τη σημερινή νομοθεσία οι επιβάτες ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων προστατεύονται από την επίδραση του παθητικού καπνίσματος σε ένα μόνο κράτος μέλος (Κύπρος). Το 2002, 79 449 θάνατοι στην ΕΕ αποδόθηκαν στο παθητικό κάπνισμα. Στους παθητικούς καπνιστές περιλαμβάνονται οι ανήλικοι, που δεν έχουν λόγο σε θέματα που πλήττουν την υγεία τους. Τα παιδιά και οι έφηβοι αναπνέουν γρηγορότερα από τους ενήλικες, πράγμα που μπορεί σε ένα περιβάλλον με καπνό να έχει ως αποτέλεσμα να εισπνέουν μεγαλύτερη ποσότητα καπνού από τους ενήλικες σε μια φάση όπου ο οργανισμός τους αναπτύσσεται ακόμα. Οι ανήλικοι που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον με καπνό παρουσιάζουν ως ενήλικες μεγαλύτερο ποσοστό αναπνευστικών προβλημάτων από εκείνους που δεν έχουν υποστεί τέτοια έκθεση. Η ποσότητα καπνού σε ένα ιδιωτικό όχημα μπορεί να είναι 10-30 φορές μεγαλύτερη από την ποσότητα καπνού σε άλλους κλειστούς χώρους.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, σχεδιάζει η Επιτροπή να συστήσει στα κράτη μέλη μια ενιαία προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο για τον περιορισμό αυτών των κινδύνων για την υγεία, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχουν εγκρίνει τέτοιου είδους νομοθεσία όλα τα κράτη μέλη;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 10 E, 14/01/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου