Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 27kWORD 42k
4 december 2009
E-6095/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-6095/09
van Elena Oana Antonescu (PPE)
aan de Commissie

 Betreft: Vermindering van de kans op ziekten voor minderjarigen die blootgesteld worden aan sigarettenrook
 Schriftelijk antwoord 

De invoering in een aantal lidstaten van wetgeving die het roken in openbare ruimten tegengaat, blijkt meetbare effecten te hebben voor de vermindering van het passief roken (zie: DOI: 10.1136/tc.2006.018119). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie komt het laagste niveau van kleine zwevende deeltjes in de lucht (PM2,5) binnen een periode van 24 uur waarbij het risico van sterfte door cardiopulmonale oorzaak en longkanker is geconstateerd, met een waarschijnlijkheid van 95 procent, neer op 25 milligram per kubieke meter lucht. Studies (bijvoorbeeld DOI:10.1038/sj.jes.7500601) tonen aan dat de gemiddelde blootstelling binnen 24 uur aan kleine zwevende deeltjes na twee in de auto gerookte sigaretten groter kan zijn dan 35 milligram.

Met uitzondering van één lidstaat (Cyprus) worden passagiers van personenvoertuigen onder de huidige wetgeving niet beschermd tegen de effecten van passief roken.

Gelet op het feit dat:

in de EU in 2002 het aantal sterfgevallen dat wordt toegeschreven aan passief roken 79.449 bedroeg;
een deel van de passieve rokers minderjarigen zijn die geen besluiten kunnen nemen met betrekking tot hun eigen gezondheid;
kinderen en adolescenten sneller ademen dan volwassenen, hetgeen in een dergelijke omgeving kan leiden tot een grotere hoeveelheid ingeademde rook dan die wordt ingeademd door volwassenen, en dat terwijl hun lichaam nog in ontwikkeling is;
minderjarigen die worden blootgesteld aan omgevingen met rook vaker ademhalingsproblemen vertonen wanneer ze volwassen worden dan degenen die hieraan niet zijn blootgesteld;
de hoeveelheid rook in personenvoertuigen tien tot dertig maal zo groot kan zijn als de hoeveelheid rook in afgesloten ruimten,

is de Commissie van zins om de lidstaten een uniforme aanpak op communautair niveau aan te bevelen om deze gezondheidsrisico’s te verkleinen, aangezien niet alle lidstaten een dergelijke wetgeving hebben aangenomen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ROPB C 10 E van 14/01/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid