Parlamentin kysymys - E-6118/2009Parlamentin kysymys
E-6118/2009

  Etniseen taustaan perustuva laskenta Novaran maakunnassa (Italia)

  KIRJALLINEN KYSYMYS E-6118/09
  esittäjä(t): Rareş-Lucian Niculescu (PPE) ja Elena Oana Antonescu (PPE)
  komissiolle

  Italiassa sijaitsevan Novaran maakunnan yleisopetuksen valvontaelin on määrännyt, että 10. joulukuuta 2009 mennessä on toteutettava etniseen taustaan perustuva diskriminoiva laskenta, joka koskee kaikkia muita kuin italialaista alkuperää olevia kouluihin kirjautuneita oppilaita. Tämä laskenta koskee jopa ”sekaperheiden” lapsia, joiden toinen vanhempi ei ole alkuperältään italialainen.

  Laskentatehtävän suorittavan henkilökunnan on kerättävä henkilökohtaisia tietoja näistä oppilaista, heidän vanhemmistaan ja näiden perhe-elämästä.

  Eräs opettaja, joka haluaa pysyä nimettömänä ja jota italialainen lehdistö on siteerannut, (http://www.agenfax.it/content/view/26957/240/) ilmoitti, että opetushenkilökunta opastettiin aloittamaan laskenta ”romanialaisista ja nomadeista”.

  Komissiolle osoitettu kysymys on:

  Onko tällainen etnisiin motiiveihin perustuva laskenta, johon sisältyy alaikäisten henkilökohtaisia tietoja, EU:n lainsäädännön mukaista?

  EYVL C 10 E, 14/01/2011