Parlementaire vraag - E-6118/2009Parlementaire vraag
E-6118/2009

Volkstelling op etnische grondslag in de provincie Novara (Italië)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-6118/09
van Rareş-Lucian Niculescu (PPE) en Elena Oana Antonescu (PPE)
aan de Commissie

De inspectie voor het openbaar onderwijs van de provincie Novara (Italië) heeft bepaald dat er voor 10 december 2009, op een discriminatoire etnische grondslag, een volkstelling gehouden moet worden van alle op de scholen ingeschreven leerlingen die van andere afkomst zijn dan de Italiaanse. Deze telling is zelfs gericht op kinderen uit gemengde gezinnen, waarvan een van de ouders niet van Italiaanse afkomst is.

In het kader van deze volkstelling moet het hiermee belaste personeel persoonlijke inlichtingen verzamelen over de leerlingen, hun ouders en hun gezinsleven.

Een leraar die anoniem wil blijven, heeft voor de Italiaanse pers verklaard (http://www.agenfax.it/content/view/26957/240/), dat het onderwijzend personeel de instructie heeft gekregen om te beginnen met „de Roemenen en de nomaden”.

De vraag aan de Commissie is:

Is een dergelijke volkstelling op basis van etnische overwegingen, die persoonlijke informatie met betrekking tot minderjarigen impliceert, in overeenstemming met de Europese regelgeving?

PB C 10 E van 14/01/2011