Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
13. januar 2010
E-6633/09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-6633/09
af Konrad Szymański (ECR)
til Kommissionen

 Om: Problemer med konstruktionsfejl i engangssprøjter som anført i andragende 0637/2008
 Skriftlig besvarelse 

To læger fra Poznań påviste i 2006 konstruktionsfejl i engangssprøjter, der ofte anvendes inden for medicinalbranchen. Der var også fejl i brugsvejledningen. Lægerne informerede de kompetente statsorganer om dette. Som følge af risikoomfanget indsendte de også et andragende til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender (andragende 0637/2008), og de vedlagde forskningsresultater og en multimediepræsentation, hvor de påviste engangssprøjternes konstruktions- og vejledningsfejl. Lægerne fremlagde samtidig nogle metoder til løsning af problemet, bl.a. nogle prototyper til konstruktion af nye sprøjter.

Det fremgår af svaret fra Udvalget for Andragender, der også indeholder Kommissionens skriftlige svar, at udvalget analyserede et problem, der ikke var omtalt i andragendet (hvilket sikkert skyldtes en fejloversættelse). Analysen omhandlede infektion fra sprøjtens stempelring (piston seal på engelsk). Dette problem er slet ikke så vigtigt, og det forekommer uhyre sjældent.

Det problem, som lægerne påviste, vedrører en meget mere sandsynlig infektion fra sprøjtens stempelstang (plunger rod på engelsk). Disse infektioner kan forekomme til trods for, at man anvender sprøjterne i overensstemmelse med de medicinske procedurer. Det sker især ved korrekte bevægelser med stemplet i hele sprøjten. Problemet er præciseret i andragendet og de vedhæftede videnskabelige artikler.

Fejlen er alvorlig på grund af den store epidemiologiske fare.

Kommissionen bedes derfor besvare følgende spørgsmål:

1. Har Kommissionen til hensigt at analysere farerne for infektion fra sprøjtens stempelstang (plunger rod)?
2. Har Kommissionen til hensigt at forholde sig til lægernes løsningsforslag vedrørende konstruktionsfejlene i de sprøjter, som anvendes i øjeblikket?

Forespørgslens originalsprog: PLEFT C 10 E af 14/01/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik