Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 26kWORD 42k
13. tammikuuta 2010
E-6633/09
KIRJALLINEN KYSYMYS E-6633/09
esittäjä(t): Konrad Szymański (ECR)
komissiolle

 Aihe: Vetoomuksessa nro 637/2008 ilmoitettu kertakäyttöruiskujen rakennevikaongelma
 Kirjallinen vastaus 

Vuonna 2006 kaksi poznanilaista lääkäriä osoitti, että yleisesti sairaanhoitoalalla käytössä olevien kertakäyttöruiskujen rakenteessa ja käyttöohjeessa on vikaa. Asiaankuuluvat valtion elimet kertoivat vaarasta. Vaara-asteesta johtuen ne jättivät myös Euroopan unionin vetoomusvaliokunnalle vetoomuksen (vetoomus nro 637/2008), jonka liitteenä oli tieteellisiä tutkimuksia sekä kertakäyttöruiskujen rakenne- ja ohjevirheestä kertova multimediaesitys. Lääkärit esittelivät myös ongelmanratkaisutapoja sekä uusien ruiskujen prototyyppejä.

Vetoomusvaliokunnan vastauksesta, johon sisältyy myös Euroopan komission kirjallinen vastaus, ilmenee, että Euroopan komission asiantuntijat eivät todennäköisesti virheellisen käännöksen vuoksi analysoineet vetoomuksessa esitettyä, vaan tuntuvasti vähemmän oleellisen ongelman, niin sanotun ruiskun männän tiivisteen (englanniksi piston seal) aiheuttaman tartunnan, joka on erittäin harvinainen.

Lääkärien osoittama ongelma koskee paljon todennäköisempiä, männänvarren (englanniksi plunger rod) välityksellä tapahtuvia tartuntoja. Tartunta saattaa syntyä, vaikka ruiskuja käytetään ohjeiden mukaisesti, varsinkin liikuteltaessa mäntää ruiskun koko asteikolla. Ongelma on kuvattu tarkasti vetoomuksessa sekä sen liitteinä olevissa tieteellisissä artikkeleissa.

Suuresta epidemiavaarasta johtuen kuvatun vian aiheuttama ongelma on vakava.

Tämän johdosta kysyn:

1. Aikooko komissio analysoida männänvarren (plunger rod) aiheuttaman tartuntavaaran?
2. Aikooko komissio ottaa kantaa lääkäreiden esittämiin ratkaisuehdotuksiin nykyisin käytössä olevien ruiskujen rakennevirheen korjaamisesta?

Kysymyksen alkukieli: PLEYVL C 10 E, 14/01/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö