Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 28kWORD 42k
13 stycznia 2010 r.
E-6633/09
PYTANIE PISEMNE E-6633/09
skierował: Konrad Szymański (ECR)
do Komisji

 Przedmiot: Problem wady konstrukcyjnej strzykawek jednorazowych zgłoszonej w petycji 637/2008
 Odpowiedź na piśmie 

W 2006 r. dwójka poznańskich lekarzy wykazała istnienie wady konstrukcyjnej i instrukcyjnej strzykawek jednorazowych, powszechnie używanych w medycynie. O zagrożeniu poinformowali stosowne organy państwowe. Z uwagi na skalę zagrożenia, wystąpili również w kwietniu 2008 r. z petycją do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego (petycja 637/2008) i załączyli do niej prace naukowe oraz prezentację multimedialną, w której przedstawili, na czym polega wada konstrukcyjna i instrukcyjna strzykawek jednorazowych. Jednocześnie lekarze przedstawili sposoby rozwiązania problemu, w tym prototypy nowych konstrukcji strzykawek.

Z odpowiedzi Komisji Petycji, która zawiera również pisemną odpowiedź Komisji Europejskiej, wynika, że eksperci Komisji Europejskiej analizowali inny niż wskazany w petycji (prawdopodobnie z powodu błędnego tłumaczenia), dużo mniej istotny problem tzw. zakażenia przez tłok strzykawki (ang. piston seal), zachodzącego niezmiernie rzadko.

Wskazywany przez lekarzy problem dotyczy o wiele bardziej prawdopodobnych zakażeń za pośrednictwem tłoczyska strzykawki (ang. plunger rod). Zakażenia te mogą występować mimo zgodnego z procedurami medycznymi użytkowania strzykawek, w szczególności przy prawidłowych ruchach tłoka w pełnym zakresie skali strzykawki. Problem ten został dokładnie sprecyzowany w treści petycji oraz w załączonych do niej artykułach naukowych.

Problem wskazanej wady jest poważny z uwagi na wielką skalę zagrożenia epidemiologicznego.

W związku z tym pragnę zapytać:

1. Czy Komisja zamierza przeanalizować problem zagrożenia zakażeniami przez tłoczysko (plunger rod)?
2. Czy Komisja zamierza odnieść się do zaproponowanych przez lekarzy możliwych rozwiązań wady konstrukcyjnej obecnie używanych strzykawek?

 Dz.U. C 10 E z 14/01/2011
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności