Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 36kWORD 43k
13 januari 2010
E-6633/09
SKRIFTLIG FRÅGA E-6633/09
från Konrad Szymański (ECR)
till kommissionen

 Angående: Konstruktionsfel i engångsspruta som anmälts i framställning nr 637/2008
 Skriftligt svar 

År 2006 påvisade två läkare i Poznań ett konstruktions- och instruktionsfel i engångssprutor som används allmänt inom vården. Vederbörliga statliga myndigheter informerades om faran. På grund av hotets omfattning ingav de även i april 2008 en framställning till Europaparlamentets utskott för framställningar (framställning nr 637/2008) och bifogade vetenskapliga artiklar samt en multimediapresentation där de visade vari konstruktions- och instruktionsfelet i engångssprutorna bestod. Läkarna presenterade också olika sätt att lösa problemet, inklusive prototyper på nya konstruktioner av sprutor.

Av svaret från utskottet för framställningar, som även innehåller ett skriftligt svar från Europeiska kommissionen, framgår att kommissionens experter analyserat ett annat och mycket mindre väsentligt problem än det som angetts i framställningen (troligen på grund av ett översättningsfel), nämligen infektion via kolvtätningen (piston seal), som är ytterst ovanligt.

Det problem läkarna påvisat avser mycket mer sannolika infektioner via kolvstången (plunger rod). Sådan infektion kan ske även om sprutor hanteras i enlighet med medicinska rutiner, specifikt vid korrekt kolvrörelse längs hela sprutans skala. Problemet preciserades noggrant i framställningen och de bifogade vetenskapliga artiklarna.

Den angivna defekten är ett allvarligt problem på grund av det storskaliga epidemihotet.

Jag vill därför fråga:

1. Tänker kommissionen analysera problemet med infektionsrisk via sprutkolvens kolvstång?
2. Tänker kommissionen ta ställning till de möjliga lösningar som läkarna föreslagit på konstruktionsdefekten i de sprutor som nu används?

Frågans originalspråk: PLEGT C 10 E, 14/01/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy