Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
13. januar 2010
E-6634/09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-6634/09
af Konrad Szymański (ECR)
til Kommissionen

 Om: Det aktuelle niveau for anvendelse af finansielle midler fra EU's støttefonde
 Skriftlig besvarelse 

Jeg vil gerne bede om oplysninger om det aktuelle niveau for de 27 EU-landes anvendelse af finansielle midler fra Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Regionaludviklingsfond og Samhørighedsfonden i forbindelse med den førte samhørighedspolitik i den nuværende finansielle ramme for 2007‑2013. Kommissionen bedes besvare følgende spørgsmål:

1. Hvor stor en del af de tildelte bevillinger er blevet forpligtet i de forskellige medlemsstater?
2. Hvor stor en del af de tildelte bevillinger er blevet udbetalt i de forskellige medlemsstater?

Forespørgslens originalsprog: PLEFT C 10 E af 14/01/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik