Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-6634/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-6634/2009

  Det aktuelle niveau for anvendelse af finansielle midler fra EU's støttefonde

  SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-6634/09
  af Konrad Szymański (ECR)
  til Kommissionen

  Jeg vil gerne bede om oplysninger om det aktuelle niveau for de 27 EU-landes anvendelse af finansielle midler fra Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Regionaludviklingsfond og Samhørighedsfonden i forbindelse med den førte samhørighedspolitik i den nuværende finansielle ramme for 2007‑2013. Kommissionen bedes besvare følgende spørgsmål:

  EFT C 10 E af 14/01/2011