Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 29kWORD 40k
13 Ιανουαρίου 2010
E-6634/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-6634/09
υποβολή: Konrad Szymański (ECR)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Παρόν επίπεδο χρήσης των πιστώσεων των ταμείων στήριξης της ΕΕ
 Γραπτή απάντηση 

Θα μπορούσε η Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το παρόν επίπεδο χρήσης, από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής που ακολουθείται στις δημοσιονομικές προοπτικές για τα έτη 2007-2013; Θα μπορούσε η Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιο είναι το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που διατίθενται στα διάφορα κράτη μέλη;
2. Ποιο είναι το επίπεδο δαπάνης των κονδυλίων που διατίθενται στα διάφορα κράτη μέλη;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: PLΕΕ C 10 E, 14/01/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου