Pytanie poselskie - E-6634/2009Pytanie poselskie
E-6634/2009

  Aktualny poziom wykorzystania środków finansowych funduszy pomocowych UE

  PYTANIE PISEMNE E-6634/09
  skierował: Konrad Szymański (ECR)
  do Komisji

  Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji o aktualnym poziomie wykorzystania środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach polityki spójności w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013 przez 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Zwracam się do Komisji z następującymi pytaniami:

  Dz.U. C 10 E z 14/01/2011