Parlamentsfråga - E-6634/2009Parlamentsfråga
E-6634/2009

  Den aktuella utnyttjandenivån för bidrag från EU:s stödfonder

  17.12.2009

  SKRIFTLIG FRÅGA E-6634/09
  från Konrad Szymański (ECR)
  till kommissionen

  Jag vore tacksam för information om den aktuella nivån på utnyttjande av bidrag från Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Sammanhållningsfonden inom ramen för sammanhållningspolitiken i det nuvarande finansiella perspektivet för år 2007–2013 i de 27 EU-länderna. Jag har följande frågor till kommissionen:

  EGT C 10 E, 14/01/2011