Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 42k
7 december 2010
E-010029/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-010029/2010
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Renate Weber (ALDE) , Marietje Schaake (ALDE) , Sonia Alfano (ALDE) , Louis Michel (ALDE) , Cecilia Wikström (ALDE) , Alexander Alvaro (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) en Baroness Sarah Ludford (ALDE)

 Betreft: Verzoek om informatie over het akkoord met Libië
 Schriftelijk antwoord 

De onderhandelingen tussen de EU en Libië over een kaderovereenkomst waarin onder andere kwesties op het gebied van migratiebeleid worden behandeld, zijn van start gegaan in november 2008. Op 5 oktober 2010 kondigde de Commissie aan dat ze Libië maximaal 60 miljoen euro had aangeboden voor de periode 2011-2013 om de stroom illegale migranten naar Europa een halt toe te roepen, om vluchtelingen te beschermen en om initiatieven met betrekking tot grenscontroles te financieren.

Het Parlement betreurt het dat het noch door de Commissie noch door de Raad is gekend in het onderhandelingsmandaat voor het akkoord met Libië, met name in de juridische grondslagen daarvan, de notulen en de verslagen van de onderhandelingsronden en uitvoerige informatie over de concrete inhoud van de onderhandelingen, vooral op het gebied van mensenrechten, vluchtelingenrechten, de ondertekening van het Verdrag van Genève en respect voor de status van de UNHCR. Is de Commissie het ermee eens dat het Parlement toegang zou moeten worden verschaft tot bovengenoemde documenten? En zo niet, waarom niet?

Verder hebben de Libische autoriteiten gezegd dat de financiële bijdrage die ze van de EU hadden verwacht om illegale immigratie naar Europa te stoppen, veel hoger zou zijn dan 60 miljoen euro. Kan de Commissie het precieze bedrag aangeven dat in totaal als bijdrage zal worden toegewezen? Hoe zal dit geld worden besteed? Wordt er in het akkoord samenwerking voorzien tussen bijvoorbeeld Europese en Libische politiediensten? Welke voorwaarden worden er gesteld op het gebied van mensenrechten? En als die er niet zijn, waarom niet?

Het Parlement maakt zich ook zorgen over de redenen die door Libië zijn opgegeven voor de uitwijzing van de UNHCR. Kan de Commissie het Parlement meer details geven over de heropening van het UNHCR-kantoor en over de intenties van Libië wat betreft de ondertekening van het Verdrag van Genève en de erkenning van de vluchtelingenstatus? En zo nee, waarom niet?

Ten slotte zal er op 29 en 30 november 2010 een EU-Afrika-top plaatsvinden in Tripoli. Is de Commissie van plan kwesties op het gebied van migratiebeleid te bespreken op deze EU-Afrika-top, en hoe wil zij het Parlement hiervan op de hoogte houden?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 265 E van 09/09/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid