Parlamentin kysymys - E-010547/2010Parlamentin kysymys
E-010547/2010

Microsoft ja kilpailusäännöt

Kirjallisesti vastattava kysymys E-010547/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Emma McClarkin (ECR)

Eräs äänestäjäni kirjoitti minulle ja ilmaisi huolensa siitä, että Microsoft on hiljattain hankkinut suuren määrän patentteja Novellilta. Tämä vahvistaa Microsoftin asemaa kilpailijoihin nähden, mikä saattaa vähentää kuluttajien valinnanvapautta ja nostaa hintoja. Onko komissio tietoinen tästä tilanteesta? Jos on, onko komissio sitä mieltä, että Microsoft on rikkonut EU:n kilpailulainsäädäntöä?

EYVL C 279 E, 23/09/2011