Parlamentsfråga - E-010547/2010Parlamentsfråga
E-010547/2010

Microsoft och konkurrensbestämmelser

Frågor för skriftligt besvarande E-010547/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Emma McClarkin (ECR)

En väljare har skrivit till mig och uttryckt oro över att Microsoft nyligen köpt ett stort antal patent från Novell. Denna handling innebär att Microsofts stärker sitt grepp om sina konkurrenter, vilket skulle kunna leda till minskad valfrihet för konsumenterna och högre priser. Är kommissionen medveten om dessa omständigheter? Anser kommissionen i så fall att Microsoft på något sätt har brutit mot EU:s konkurrenslagstiftning?

EGT C 279 E, 23/09/2011