Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 39kWORD 41k
20. december 2010
E-010625/2010
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-010625/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Isabelle Durant (Verts/ALE)

 Om: Velfærd for katte og hunde i EU, særlig galgoen
 Skriftlig besvarelse 

Den 29. november 2010 opfordrede Rådet Kommissionen til, inden for rammerne af EU's anden strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, i særdeleshed:

at undersøge forskellene mellem medlemsstaternes foranstaltninger med hensyn til opdræt af og handel med hunde og katte i EU og efter behov udarbejde løsninger med henblik på harmonisering af det indre marked
at undersøge og forelægge, hvor det er relevant, et specifikt forslag med henblik på at begrænse mulighederne for at præsentere hunde og katte, som har fået lavet ikkehelbredende kirurgiske indgreb (som ikke har til formål at forebygge reproduktion), på offentlige udstillinger eller at sætte dem til salg
evt. i samarbejde med medlemsstaterne at udforme hensigtsmæssige foranstaltninger til at fremme og støtte tiltag med henblik på ansvarliggørelse af hunde‑ og katteejere og støtte indførelse på nationalt plan af oplysningskampagner om de skadelige konsekvenser af disse indgreb for hundes og kattes velfærd.

Jeg ønsker således at få oplyst Kommissionens konkrete svar (rapporter, undersøgelser, meddelelser, lovgivningsmæssige forslag under udarbejdelse osv.) på Rådets opfordringer og anmoder Kommissionen om nærmere at udtale sig om galgoerne i Spanien.

Faktisk har disse hunde (som martres af deres ejere, når jagt- eller væddeløbssæsonen er ovre) en meget lav status i Spanien, skønt Rådet mener, at der for at imødegå borgernes bekymringer skal træffes hensigtsmæssige foranstaltninger i medlemsstaterne og på EU‑plan med henblik på at sikre, at hunde og katte lever under hensigtsmæssige velfærdsforhold.

Forespørgslens originalsprog: FREFT C 279 E af 23/09/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik