Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 37kWORD 40k
20 december 2010
E-010625/2010
Frågor för skriftligt besvarande E-010625/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Isabelle Durant (Verts/ALE)

 Angående: Katters och hundars, framför allt vinthundars, välmående inom EU
 Skriftligt svar 

Den 29 november 2010 uppmanade Europeiska unionens råd kommissionen att inom ramen för EU:s andra strategi för djurskydd och djurs välbefinnande

undersöka skillnaderna mellan de åtgärder som medlemsstaterna vidtar i fråga om uppfödning av och handel med katter och hundar inom EU och vid behov utarbeta lösningar för att harmonisera den inre marknaden,
undersöka och vid lämpligt tillfälle lägga fram ett särskilt förslag om att inom EU minska möjligheterna att vid offentliga tillställningar visa upp och erbjuda katter och hundar till försäljning som har utsatts för kirurgiska ingrepp i icke-medicinskt syfte (utöver för att förhindra fortplantning),
om tillfälle erbjuds utarbeta och tillsammans med medlemsstaterna samordna relevanta insatser för att främja och stödja utbildning om hund- och kattägares ansvar samt stödja informationskampanjer på nationell nivå om de skadliga effekterna av dessa ingrepp på hundar och katter.

Jag vill därför veta vilken konkret uppföljning (rapporter, undersökningar, meddelanden, pågående eller kommande lagförslag osv.) kommissionen har gjort på rådets uppmaningar och ber kommissionen att särskilt uttala sig om de framtida villkoren för vinthundar i Spanien.

Dessa hundar (som misshandlas av sina ägare vid jakt- eller tävlingssäsongens slut) har i själva verket närmast nollstatus i Spanien. För att dämpa allmänhetens oro anser rådet emellertid att det finns anledning att se över lämpliga åtgärder på medlemsstats- och EU-nivå och övervaka att hundar och katter lever under gynnsamma villkor.

Frågans originalspråk: FREGT C 279 E, 23/09/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy