Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-010628/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-010628/2010

Nye metoder til anbringelse af sprængstoffer om bord på fly

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-010628/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Artur Zasada (PPE)

Jeg er bekymret over oplysningerne fra de globale nyhedsbureauer. Det fremgår heraf, at et angreb på et civilt fly for nylig blev forpurret. Flyet fløj fra Irak til USA.

Terroristerne anvendte en ny metode. Der var skjult bomber i nogle levende hunde, der skulle sendes med fly til USA. Et kirurgisk indgreb var udført på dyrene, så det var muligt at skjule sprængstoffer og detonatorer inde i dem. Operationen blev imidlertid ikke gennemført korrekt, og dyrene døde, inden de kom om bord på flyet. Hvis det ikke var sket, ville lufthavnens sikkerhedstjeneste sikkert ikke have fattet mistanke til hundene. Ladningerne var skjult inde i dem, hvormed de end ikke ville være blevet opdaget med anvendelse af den nyeste generation af scannere.

Er Kommissionen opmærksom på faren forbundet med muligheden for at skjule eksplosive ladninger i hunde og katte, der transporteres med fly? Er der taget skridt til at reducere eller eliminere den pågældende fare? Er der gennemført undersøgelser eller forberedt ekspertudtalelser til fastsættelse af den faktiske risiko og sandsynlighed for et angreb, der er udført på denne måde i EU?

EFT C 279 E af 23/09/2011